Schema’s

 

Voor het maken van de schema zijn er schetsen gemaakt om te kijken wat er uitgelegd moet worden. Hier zijn een aantal voor stellen uit gekomen en deze zijn in de computer verder uitgewerkt.

Hier onder staan de verschillende gemaakte schema’s;

Deze legt uit hoe de nieuwe toevoeging zicht verhoud in de bestaande stedenbouw kundige context

De twee schema’s hier boven leggen conceptueel uit hoe de nieuwe toevoeging tot stand is gekomen. Deze zijn gemaakt als isometrie en perspectief.