Pre minor Achritectuur

Hier komen de resultaten te staan van de preminor die ik gevolgd het tijdens mijn opleiding op de NHL hogeschool in Leeuwarden.

Later meer!